A webáruház általános üzleti feltételei

I. cikk
Fogalommeghatározások

 1. A weboldal üzemeltetője SHOP ZONE s.r.o., melynek székhelye: Masarykova 16, 080 01 Eperjes.
 2. Az eladó a SHOP ZONE s.r.o., melynek székhelye: Masarykova 16, 080 01 Eperjes.
 3. A https://danub.hu/ webáruházban kínált áruk és szolgáltatások szolgáltatója a SHOP ZONE s.r.o., melynek székhelye Masarykova 16, 080 01 Prešov.
 4. Vevő a webáruház minden látogatója, aki a webáruházon keresztül megrendelést adott le. A törvény, különös tekintettel a Tt. 102/2014. számú törvény alapján a "fogyasztó" az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem vállalkozása, foglalkozása vagy hivatása körében jár el.
 5. A webáruház az interneten található nyilvános hozzáféréssel rendelkező számítógépes rendszer, amely lehetővé teszi az áruk és szolgáltatások távolról történő megrendelését elektronikus eszközön keresztül.
 6. Az áruk vagy szolgáltatások a weboldalon közzétett minden olyan termék, amely megrendelhető (a megadott árral rendelkeznek, és az nem nulla).
 7. A Vevő teljes mértékben elfogadja az elektronikus kommunikációt, különösen a webáruházon keresztül, e-mailen keresztül történő kommunikációt, valamint a telefonos kommunikációt, amennyiben vitathatatlan, hogy az Eladó kommunikál a Vevővel vagy az általa meghatalmazott személlyel.
 8. A jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó és a Vevő közötti olyan kapcsolatra vonatkoznak, amely nem távoli elektronikus eszközökkel jött létre, és nem minősül kapcsolatnak az információs társadalommal összefüggő szolgáltató és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybe vevője között, hacsak nem állapodnak meg másként .
 9. Felügyeleti hatóság: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, az Eperjesi régió SZKF Felügyelősége, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

 II. cikk
Ár

 1. Az összes feltüntetett ​​ár a termék és szolgáltatás mellett végleges, 27% ÁFA-t beleértve OSS módban.
 2. Az eladót a weboldalon a vásárlás pillanatában feltüntetett ár köti.
 3. Csak kiskereskedelmi értékesítést végzünk. A cégnek történő értékesítés nem lehetséges.

III. cikk
Megrendelés

 1. A megrendelés a megrendelési folyamat megerősítésével jön létre a webáruházban az áruk vagy szolgáltatások vevő általi kiválasztásával, beleértve a megrendelőlap teljes körű kitöltését és az eladónak való elküldését. A megrendelés helyes és megfelelő feldolgozásához szükséges a megrendelőlapon a szükséges adatok kitöltése, valamint a megrendelt áruk vagy szolgáltatások szállítási és fizetési módjának kiválasztása
 2. A megrendelés elküldésével a vevő egyetért a megrendelt áruk és szolgáltatások árával. A megrendelés az elküldéssel kötelező érvényűvé válik a vevő számára,javaslat az adásvételi szerződés megkötésére az eladóval.
 3. A megrendelés webáruházban történő leadását követően a rendszer automatikusan egy tájékoztató e-mailt küld a Vevőnek, amelyben tájékoztatja arról, hogy az Eladó megkapta a Vevő megrendelését feldolgozásra. Ez az e-mail nem erősíti meg az árut ezen cikk. 4. bekezdésének értelmében.
 4. Amint az eladó visszaigazolást küld a megrendelésről adásvételi szerződés jön létre, amelyet csak a vevő és az eladó kölcsönös megállapodásával lehet módosítani vagy kiegészíteni, hacsak törvény vagy rendelet másként nem rendelkezik. Amint az eladó visszaigazolja a megrendelést az eladó elektronikus üzenetet küld a vevő e-mail címére vag rövid szöveges üzenetet a vevő telefonszámára, amelyet a vevő a megrendelésben feltüntetett. Az Eladó olyan elektronikus üzenete, amely nem erősíti meg, nem utasítja el vagy nem utasítja vissza, vagy egyébként egyértelműen nem fogadja el a Vevő megrendelését, a Vevő megrendelésének elutasításának minősül.
 5. Ha az Eladó a megrendelést vagy annak egy részét a megrendelés feldolgozására rendelkezésre álló határidőn belül a legjobb erőfeszítésekkel sem tudja teljesíteni, olyan okok miatt, mint például az árut nem gyártják. nem áll rendelkezésre sem a gyártónál, sem a beszállító külső raktárában, a gyártó olyan komoly változásokat hajtott végre, hogy a megrendelés teljesítése lehetetlen, vagy vis maior miatt, az Eladó törölheti a megrendelést, amelyről e-mailben értesíti a Vevőt. Az Eladónak jogában áll továbbá törölni a megrendelést, ha a Vevő a megrendelésben hamis vagy félrevezető, nem ellenőrizhető adatokat adott meg, például helytelen e-mail címet, telefonos elérhetőséget, helytelen vagy nem létező címet. Ha a Vevő előleget fizetett, az Eladó köteles azt 14 napon belül visszautalni a Vevőnek

IV. cikk
Fizetési feltételek

 1. Az árukért és szolgáltatásokért a webáruházban a következő módokon lehet fizetni:
  a. utánvéttel (közvetlenül a futárnak a szállítmány átvételekor)
  b. utalás előre, illetve előlegszámla alapján, az árut elküldjük miután a pénz megérkezett az eladó számlájára
 2. Az egyes fizetési lehetőségek díjai ezen általános szerződési feltételeket VI. cikkében vannak feltüntetve
 3. Az eladó egyszeri kedvezménykupon alapján adhat kedvezményt a vevőnek.
 4. A kínált kedvezmények nem halmozhatók.

V. cikk
Szállítási feltételek

 1. Az eladó köteles az árut a megrendelés létrejöttétől számított 30 napon belül elküldeni a vevőnek a megállapodás szerinti feltételek alapján, hacsak másként nem állapodtak meg, vagy ha az áruknál nem volt feltüntetve hosszabb szállítási idő.
 2. Ha a megrendelés több árut és szolgáltatást tartalmaz, eltérő szállítási idővel, akkor a teljes megrendelést a leghosszabb szállítási határidőn belül szállítjuk. Ha a megrendelésben levő áruk egy része nincs készleten, az eladó tájékoztatja a vevőt a részleges szállítás lehetőségéről.
 3. Az áruval együtt a számlát (adójogi bizonylat) és további dokumentumokat, pl. útmutatókat, vagy egyéb dokumentumokat a gyártótól a termékekhez vagy szolgáltatásokhoz elektronikus úton juttatjuk el a vevőhöz.
 4. A teljesítés helyének azt a helyet tekintik, ahová az árut szállítják.
 5. Az eladó szállítást biztosít a vevő számára a következőképpen:
  a. Slovenská pošta, a.s., székhelye: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
 6. Az eladó tájékoztatja a fogyasztót a megrendelés lehetőségéről és a készletről egy adott termékkártyán, ahol a következő állapotokat lehet megadni:
  a. Készleten - Az áruk rendelkezésre állnak a belső raktárunkban vagy a szállító raktárában, ahol hatalmas árumozgás van, és ritka esetekben előfordulhat, hogy az áru nem kerül kiszállításra, amiről a fogyasztót telefonon vagy e-mailben értesítjük.
  b. Rendelkezésre áll 3 - 7 napon belül - Az áru nincs a belső raktárunkban és a raktárkészletünkben sem, 3-7 napon belül érkezhet a raktárba.
  c. Áru megrendelésre -  Az áruk a kínálatunkban vannak, de soha nem tartjuk őket raktáron, ugyanúgy ahogy a beszállítóinknak sem kell raktáron tartaniuk, és az árura kb. 30 napig kell várni, hacsak nincs másképp feltüntetve.
  d. Jelenleg elfogyott - A termék szerepelt az ajánlatban, de az árusításának ideje lejárt.

VI. cikk
Szállítási és csomagolási díj, fizetési lehetőségek

 1. 1. Előlegszámla alapján az Eladó bankszámlájára történő előrefizetés esetén az Eladó felszámítja a fuvardíjat:
  a.  A legelőnyösebb szállítás futárral - a vevő megrendelését az eladó raktárából történő kiszállítást követő 1 munkanapon belül kiszállítják
  - 14 400 Ft rendelési értékig - ár 1390 Ft
  - 14 400 Ft és 35 000 Ft közötti rendelési érték esetén - ár 1000 Ft
  - 35 000 Ft feletti rendelés esetén - INGYENES
 2. Utánvétel (közvetlenül a futárnak a csomag átvételekor):
  a. A legelőnyösebb szállítás futárral - a vevő megrendelését az eladó raktárából történő kiszállítást követő 1 munkanapon belül kiszállítják
  - 14 400 Ft alatti rendelések esetén - ár 1390 Ft + utánvétel 0 Ft
  - 14 400 Ft és 35 000 Ft közötti rendelési érték esetén - ár 1000 Ft + utánvétel 0 Ft
  - 35 000 Ft feletti rendelési érték esetén - INGYENES + utánvétel 0 Ft
 3. Az Eladó megállapodhat a Vevővel az áruk vagy szolgáltatások küldésére vonatkozó, a (fenti) standard eljárástól eltérő eljárásról, valamint e szolgáltatások árairól is.
 4. Az Eladó a Vevő számára azonnal rendelkezésre álló árukat elküldheti, a megrendelés fennmaradó részét pedig a törvényes határidőn belül pótlólagosan is leszállíthatja, azzal a feltétellel, hogy a Vevőnek a megrendelésben szereplő postaköltségen kívül további postaköltséget nem számít fel.

VII. cikk
Tulajdonjog átruházása

 1. A tulajdonjog az eladóról a vevőre száll át a teljes ár és a távolról megkötött adásvételi szerződésben megállapított egyéb pénzösszegek kifizetése után, amint a vevő átveszi az árut az eladótól vagy futártól.

VIII. cikk
Adásvételi szerződés felbontása

 1. A vevőnek joga van a megrendelt árukat vagy szolgáltatásokat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 24 órán belül visszamondani,  lemondási díja nélkül olyan termékeknél, amelyet megrendelésre készítenek, a fogyasztó egyedi igényei szerint vagy kifejezetten egy fogyasztó számára.

IX. cikk
A fogyasztó joga az áru indokolás nélküli visszaküldésére és a fogyasztó tájékoztatása

 1. A távollevők között vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés keretében történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló T.t. 102/2014. sz. törvény (a továbbiakban: törvény) alapján a fogyasztó az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, ha az eladó eleget tett az e törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségének, egyéb esetekben a törvény 2. vagy 3. bekezdése alkalmazandó. Ha az adásvételi szerződés tárgya az áru kézbesítése, a fogyasztónak joga van a szerződéstől az áru kézbesítése előtt is elállni.
 2. Ha a fogyasztó élni kíván ezen jogával, köteles az adásvételi szerződéstől való írásbeli elállást legkésőbb a megadott határidő utolsó napján személyesen az eladó kapcsolattartási címén, annak nyitvatartási idejében átadni, vagy az írásbeli elállást legkésőbb a határidő utolsó napján postai kézbesítésre benyújtani a kapcsolattartásban megadott címre, vagy a jog érvényesítése más tartós adathordozón történő feljegyzés formájában is megtehető. Az elállásról szóló értesítést követően a fogyasztó köteles a szerződés tárgyát, amelytől eláll, az összes dokumentációval együtt - pl. az eredeti számla, használati utasítás és az összes dokumentáció, amelyet az áruval együtt adtak át neki, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül - elküldeni vagy személyesen átadni (a törvény 10. § (1) bekezdése). Az Eladó javasolja a Vevőnek, hogy saját használatra készítsen másolatot a számláról, és az árut ajánlott küldeményként és biztosított küldeményként küldje el. A szerződéstől való elállásra a Vevő az alábbi űrlapot veheti igénybe: Szerződéstől való elállás, amelyben legalább a „*“ - csillaggal jelölt adatokat ki kell tölteni.
  (https://www.danub.hu/elallas-a-szerzodestol-hu.pdf).
 3. Az utánvétes küldeményeket nem vesszük át.
 4. A webáruház üzemeltetője a T.t. 102/2014. sz. törvény 9. § (3) bekezdése szerint az áru/szolgáltatás kifizetett teljesítését, beleértve a szállítási költséget is, visszautalja, valamint az áru megrendelésével kapcsolatban bizonyíthatóan felmerült költségeket a szerződéstől való elállás kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldi, azonban nem köteles a pénzt az áru kézbesítése előtt visszaküldenii, vagy, ha a fogyasztó nem bizonyítja az áru elküldését, ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó azt javasolta, hogy az árut maga veszi át.
 5. Az áru visszaküldésének költségei a fogyasztót terhelik.
 6. Az elállási jog nem vonatkozik a T.t. 102/2014. sz. törvény 7. § (6) bekezdésének a)-l) pontjában meghatározott árukra és szolgáltatásokra. 
 7. A fogyasztó viseli az áru használatából eredő értékcsökkenést, amelyet az áruk funkcionalitásának és tulajdonságainak meghatározásához szükséges mértéken túli használat okozott.

X. cikk
A szerződő felek jogai és kötelezettségei

 1. Az eladó és a vevő a szerződő feleknek minősül.
 2. A vevő köteles:
  a. átvenni a megrendelt árut,
  b. az átvett árukért a megbeszélt díjat kifizetni az eladónak
  c. leellenőrizni a csomagolás sértetlenségét ill. magát az árut is az átvételkor
 3. Az eladó köteles:
  a. az árut a meghatározott minőségben, mennyiségben és a megállapodás szerinti áron kiszállítani a megrendelőnek, 
  b. az áruval együtt, vagy elektronikusan, vagy kérésre papíralapon is megküldi az ügyfélnek az áruhoz tartozó összes dokumentumot, mint például az áruról szóló számlát, a reklamációs levelet, a szlovák nyelvű használati útmutatót, kodifikált formában.

XI. cikk
Kártérítés az áru átvételének elmulasztása esetén:

 1. Az Eladó jogosult kártérítésre (a Polgári Törvénykönyv 420. §-a rendelkezései szerint), ha a Vevő megrendelte az árut, amelyet nem törölt nem vagy nem állt el a szerződéstől és ezzel egyidejűleg a fuvarozótól nem vette át az árut, vagy az Eladó felhívása után, személyes átvétel esetén nem vette át az árut a megadott átvételi határidőn belül. Ezzel a Vevő megszegte a X. cikk (2) bekezdésének a) pontjában foglalt kötelezettségét, amely szerint a Vevő köteles a megrendelt árut átvenni.
 2. A kártérítés összegének meghatározásakor az Eladó mindenképp figyelembe veszi különösen a szállítási költségeket és a hozzá kapcsolódó díjakat, a csomagolással, a szállítással és a megrendelés adminisztrációjával kapcsolatos költségeket, valamint a szóban forgó megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerült minden egyéb költséget, és ugyanakkor jogosult az elmaradt haszon felszámítására.
 3. Az Eladónak jogában áll nem vagy csak részben élni a kártérítési jogával.

XII. cikk
Záró rendelkezések

 1. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket és Reklamációs Feltételeket a Vevő előzetes értesítése nélkül módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek vagy a Reklamációs Feltételek módosítása esetén a teljes vásárlási folyamatra azok az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, amelyek a Vevő megrendelésének elküldésének időpontjában hatályban voltak, és amelyek az Eladó honlapján elérhetők.
 2. A Reklamációs Feltételek a jelen Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik. 
 3. A megrendelés elküldésével a Vevő elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Reklamációs Feltételeket.
 4. Ezen az Általános Szerződési Feltételek és Reklamációs Feltételek a vállalat székhelyén a vásárlók számára megtekinthetők, valamint a webáruház weboldalán is közzétételre kerültek.
 5. Ha a fogyasztó nem elégedett azzal, ahogyan az eladó a panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait, lehetősége van arra, hogy jogorvoslati kérelemmel forduljon az eladóhoz. Ha az eladó a jogorvoslati kérelemre nemleges választ ad, vagy nem válaszol a feladástól számított 30 napon belül, a fogyasztónak a Tt. 391/2015. sz., a fogyasztói viták alternatív megoldásáról és egyes törvénykiegészítésekről szóló törvényének 12. § szerint joga van a viták alternatív megoldásának kezdeményezésére irányuló javaslatot benyújtani. A fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésére a webáruház üzemeltetőjével szemben a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (www.soi.sk) vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek listáján (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s) szereplő más illetékes jogi személy illetékes, míg a fogyasztónak joga van megválasztani, hogy a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésére a fent említett szervezetek közül melyikhez fordul. Ezzel egyidejűleg a fogyasztó a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon elérhető online vitarendezési platformon alternatív vitarendezési javaslatot nyújthat be. A javaslattétel díjairól az adott AVR-szervezet honlapján tájékozódhat.
 6. A jelen általános szerződési feltételekben, valamint azok szerves részeiben (mellékletekben) egyébként nem szabályozott viszonyokra mindenekelőtt a T.t. 40/1964. sz. törvény, a T.t. 250/2007. sz. törvény, a T.t. 102/2014. sz. törvény, a T.t. 122/2013. sz. törvény, a T.t. 22/2004. sz. törvény és a T.t. 513/1991 sz. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 7. Abban az esetben, ha a vevővel más szerződést kötnek eltérő feltételekkel, az általános szerződési feltételekkel szemben a szerződésben meghatározott feltételek az irányadóak.
 8. A jelen Általános Szerződési Feltételek, beleértve azok szerves részeit is, 2019. március 1-jén léptek hatályba.
  1. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket és Reklamációs Feltételeket a Vevő előzetes értesítése nélkül módosítsa.  Az Általános Szerződési Feltételek vagy a Reklamációs Feltételek módosítása esetén a teljes vásárlási folyamatra azok az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, amelyek a Vevő megrendelésének elküldésének időpontjában hatályban voltak, és amelyek az Eladó honlapján elérhetők. 
  2. A Reklamációs Feltételek a jelen Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik. 
  3. A megrendelés elküldésével a Vevő elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Reklamációs Feltételeket.
  5. Ezen az Általános Szerződési Feltételek és Reklamációs Feltételek a vállalat székhelyén a vásárlók számára megtekinthetők, valamint a webáruház weboldalán is közzétételre kerültek.
  6. Ha a fogyasztó nem elégedett azzal, ahogyan az eladó a panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait, lehetősége van arra, hogy jogorvoslati kérelemmel forduljon az eladóhoz. Ha az eladó a jogorvoslati kérelemre nemleges választ ad, vagy nem válaszol a feladástól számított 30 napon belül, a fogyasztónak a Tt. 391/2015. sz., a fogyasztói viták alternatív megoldásáról és egyes törvénykiegészítésekről szóló törvényének 12. § szerint joga van a viták alternatív megoldásának kezdeményezésére irányuló javaslatot benyújtani. A fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésére a webáruház üzemeltetőjével szemben a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (www.soi.sk) vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek listáján (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s) szereplő más illetékes jogi személy illetékes, míg a fogyasztónak joga van megválasztani, hogy a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésére a fent említett szervezetek közül melyikhez fordul. Ezzel egyidejűleg a fogyasztó a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon elérhető online vitarendezési platformon alternatív vitarendezési javaslatot nyújthat be. A javaslattétel díjairól az adott AVR-szervezet honlapján tájékozódhat.
  7. A jelen általános szerződési feltételekben, valamint azok szerves részeiben (mellékletekben) egyébként nem szabályozott viszonyokra mindenekelőtt a T.t. 40/1964. sz. törvény, a T.t. 250/2007. sz. törvény, a T.t. 102/2014. sz. törvény, a T.t. 122/2013. sz. törvény, a T.t. 22/2004. sz. törvény és a T.t. 513/1991 sz. törvény rendelkezései az irányadóak. 
  8. Abban az esetben, ha a vevővel más szerződést kötnek eltérő feltételekkel, az általános szerződési feltételekkel szemben a szerződésben meghatározott feltételek az irányadóak.
  9. A jelen Általános Szerződési Feltételek, beleértve azok szerves részeit is, 2019. március 1-jén léptek hatályba.

Személyes adatok védelme, az Általános Szerződési Feltételek szerves része

 1. A személyes adatok kezelése a személyes adatok védelméről szóló többször módosított T.t 18/2018. sz. törvénynek megfelelően történik.
 2. Az adatkezelő nem adja át a vevő személyes adatait harmadik félnek, kivéve a kiválasztott futár céget, amely az áruk vagy szolgáltatások szállítását végzi, vagy az állami hatóságoknak ellenőrzés esetén, vagy közvetítőnek, a T.t. 18/2018. sz. törvény alapján kötött kölcsönös szerződés alapján.
 3. Az adatkezelő köteles megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítani a személyes adatokat a jogosulatlan személyek számára történő felfedésük ellen. Az adatkezelő valamennyi alkalmazottja köteles a személyes adatokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettséget betartani.
 4. Az érintett személyt megilletik a 19. § rendelkezéseiben és a a személyes adatok védelméről szóló T.t  18/2018 sz. törvényben meghatározott jogok, nevezetesen: 
  a) a tájékoztatáshoz való jog, amelyet ez a tartalom és a feltételek teljesítenek, 
  b) az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés kérelmezésének joga - a törvény 21. §-a értelmében joga van megtudni, hogyan és milyen célból kezelik az Ön adatait, ezt a kérelmet a kapcsolattartó e-mail címére küldheti, 
  c) a személyes adatok módosításához való jog - a törvény 22. §-a,  lehetővé teszi a személyes adatok módosítását, ha azok elavultak, 
  d) a személyes adatok törléséhez való jog - a törvény 23. §-a lehetővé teszi az adatok törlését, amennyiben nem kívánja a személyes adatok adatkezelő általi további feldolgozását, 
  e) a személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog - a törvény 24. §-a  akkor vehető igénybe, ha úgy véli, hogy a személyes adatok kezelése nem a törvénnyel összhangban történt, 
  f) a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga - a törvény 27. §-a, 
  g) az adathordozhatósághoz való jog,
  h) a feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságnál.
 5. Az üzemeltető a következő személyes adatokat szerzi be a vásárlótól: név, vezetéknév, számlázási cím, szállítási cím (csak ha eltér a számlázási címtől), telefonszám, e-mail cím, amelyek a megrendelés helyes feldolgozásának céljából kerülnek feldolgozásra. Ezen személyes adatokat archiválás céljából 10 évig tároljuk. A megrendelések feldolgozásával összefüggésben a személyes adatok feldolgozása a számlák kiállítása, szállítólevelek kiállítása, a szállítás megszervezése, valamint könyvelés céljából történik.
 6. Az üzemeltető felhatalmazta a közvetítőt, amely a heureka.sk internetes portál üzemeltetője a Verified by Customers szolgáltatással, a Heureka Shopping, s.r.o., székhelye: Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, cszám: 02387727, hogy a személyes adatokat a keresztnév, vezetéknév, e-mail cím és a megrendelt árura vonatkozó információk körében a webáruház üzemeltetőjének nevében a vásárlás minőségének értékelése céljából egyszeri alkalommal feldolgozza. Az értékelés céljából a közvetítő egyszeri e-mailt küld a vevőnek az értékelés lehetőségével.
 7. Ezek az oldalak rögzítik az Ön IP-címét, az Ön által az adott oldalakon töltött időre vonatkozó információkat, valamint azt, hogy milyen oldalakról érkezett hozzánk. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és amelyeket a webhely forgalmának mérésére és a webhely megjelenítésének testreszabására is használnak, és ezeknek a fájloknak köszönhetően jobb szolgáltatást tudunk nyújtani Önnek. Ezért ezeket a fájlokat jogos érdekünknek tekintjük. Egyes sütik harmadik féltől származó fájlok, pl. Youtube, Google stb.
 8. A vásárló bármikor törölheti a sütiket, vagy közvetlenül az internetes böngésző beállításaiban beállíthatja azok gyűjtését. Ha vissza kívánja utasítani a sütik gyűjtését, kérjük, állítsa be ezt az internetes böngészőjében.
 9. Ha a vásárló hozzájárult a személyes adatok feldolgozásához a webáruházban az újdonságokról és a folyamatban lévő promóciókról szóló információk küldése céljából (e-mail marketing), akkor hozzájárult az e-mail üzenetek küldéséhez a kapcsolattartó e-mail címére.
 10. Az e-mail marketing célokra felhasznált személyes adatok, beleértve a vezeték- és keresztnév, e-mail cím, öt évig állnak rendelkezésünkre. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek.
 11. A vevő bármikor visszavonhatja a személyes adatoknak a webáruházban történő, az újdonságokról és a folyamatban lévő promóciókról szóló információk küldése céljából történő feldolgozásához adott hozzájárulását (e-mail marketing) a hozzájárulás visszavonásának elküldésével vagy leiratkozással. A leiratkozás a felhasználó felhasználói fiókjában (ha a vásárló kérte a felhasználói fiók létrehozását) a Vásálói részben - GDPR személyes adatok feldolgozása iránti kérelem jelölőnégyzet kipipálásával is lehetséges.

A webáruház Reklamációs feltételei
az Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik

 1. Csak az Eladótól vásárolt és a Fogyasztó tulajdonát képező árut lehet reklamálni.
 2. Ha a vevő fogyasztó (természetes személy, aki nem vállalkozása, foglalkoztatása vagy szakmája keretein belül jár el), akkor minden árura 24 hónapos garancia vonatkozik, hacsak az áruknál nincs másképp feltüntetve, és az eljárás összhangban van a Fogyasztóvédelmi törvényvel és a Polgári Törvénykönyvvel, valamint ezen Reklamációs feltételekkel. Ha a Vevő használt terméket rendelt és erről tájékoztatták a Vevőt, a jótállási idő 12 hónap. Ha a Vevő nem fogyasztó, a Kereskedelmi törvénykönyv rendelkezései alapján kell eljárni, a jótállási idő 1 év, és ezen reklamációkra nem vonatkoznak ezen reklamációs feltételek.
 3. A jótállási idő az áru átvételének napjától számítódik.
 4. A Vevő a hiba észlelését követően azonnal köteles a reklamációt benyújtani az Eladónál.
 5. A hibákért való felelősség nem vonatkozik a következő használatból eredő hibákra:
  a. a hibát a vevő által okozott mechanikai károsodás okozta,
  b. a termék nem megfelelő kezelése, a használati utasításban meghatározottaktól eltérő módon,
  c. az áruk használata olyan körülmények között, amelyek nem felelnek meg azok nedvességtartalmának, kémiai és mechanikai hatásainak az áruk természetes környezetében, 
  d. az áruk gondozásának és karbantartásának elhanyagolása,
  e. áruk károsodása túlzott terhelés miatt,
  f. az áru használáta, amely nincs összhangabn az áruk dokumentációjában meghatározott feltételekkel, műszaki előírásokkal, biztonsági előírásokkal vagy a garanciával.
 6. A természeti katasztrófák által okozott hibák szintén nem tartoznak a hibákért való felelősség alá.
 7. A hibákért való felelősség nem vonatkozik az áruk (vagy azon részeinek) általános kopására sem, amelyet az áruk használata okoz. Nem tekinthető kárnak, amennyiben az a dolog természetéből is adódk, a minimális élettartam vagy a fogyasztási idő tekintetében, amely rövidebb időre korlátozódhat. A minimális eltarthatósági időt, a használhatósági időt, a szavatossági időt vagy hasonló időtartamot fel kell tüntetni az árun, ha az áru ilyen jelöléssel van ellátva.
 8. Az reklamált árut a következő címünkre kell elküldeni: DANUB.hu, SHOP ZONE s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov de nem utánvéttel. Vagy személyesen elhozni. Az árukat megfelelő módon kell becsomagolni, hogy az áruk a szállítás során ne sérüljenek meg, ezért ajánlott ajánlott küldeményként vagy biztosított szállítmányként elküldeni az árut. Az áruhoz csatolni kell a vásárlási igazolás (számla) egy példányát, és javasoljuk a kitöltött Reklamációs űrlap mellékelését. (https://www.danub.hu/panaszok-jegyzokonyve-hu.pdf). A reklamációt kizárólag írásban (postai úton) vagy személyesen (nem e-mail formájában) kell elküldeni.
 9. Az eladó megerősíti a reklamáció beérkezését, és megfelelő formában igazolást ad a vevőnek az áru reklamációjának benyújtásáról. A reklamáció benyújtásának napja az eladónak történő kézbesítés napja. Ha a visszaigazolást nem lehet azonnal átadni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció kezelésének igazolásával együtt át kell adni. A reklamáció kezelésének megerősítését írásban küldjük el.
 10. Az Eladó köteles a reklamáció kezelésének módját haladéktalanul, összetett esetekben a reklamáció benyújtásának napjától számított 3 napon belül meghatározni. Indokolt esetekben, különösen, ha az áruk komplex műszaki értékelésére van szükség legkésőbb a reklamáció benyújtásának napjától számított 30 napon belül. A reklamáció kezelésének módjának meghatározása után az eladó a reklamációt azonnal kezeli, indokolt esetben a reklamáció később is kezelhető. A reklamáció kezelésének ideje azonban nem lehet hosszabb, a reklamáció benyújtásának dátumától számított 30 napnál. A reklamációkezelés 30 napos határidejének lejárta után a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől és visszatérítjük neki az áru teljes összegét, vagy joga van az árukat újakra cserélni
 11. Vevő jogai reklamáció benyújtásának esetén:
  a. ha a hiba eltávolítható, a vevőnek joga van ahhoz, hogy a hibát térítésmentesen, időben és megfelelő módon kijavíttassa, a hibát indokolatlan késedelem nélkül ki kell javítani,
  b. a vevő a hiba eltávolítása helyett kérheti a termék kicserélését, vagy ha a hiba a dolognak csak egy részét érinti, a rész kicserélését, ha ez nem jár az eladó számára az áru árához vagy a hiba súlyosságához képest aránytalan költséggel,
  c. az eladó a hiba eltávolítása helyett kicserélheti a hibás terméket egy hibátlan termékre, ha ez nem okoz komoly kellemetlenséget a vevőnek,
  d.ha olyan hibáról van szó, amely nem eltávolítható, és amely megakadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, a vevőnek joga van a terméket kicserélni vagy a szerződéstől elállni. Ugyanez a jog illeti meg a vevőt olyan hibák esetén is, amelyek eltávolíthatók, de a vevő a hiba javítás utáni megismétlődése vagy több hiba miatt nem tudja megfelelően használni a terméket,
  e. ha egyéb nem eltávolítható hibáról van szó, a vevő jogosult a termék árából ésszerű árengedményre
 12. A reklamáció akkor tekinthető elintézettnek, ha a reklamációs eljárás a kifogásolt áru átadásával, kicserélésével vagy az áru vételárának visszatérítésével, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással vagy annak indokolt elutasításával zárul.
 13. A reklamáció akkor tekinthető elintézettnek, ha a reklamációs eljárás a kifogásolt áru átadásával (cseréjével, javításával), az áru vételárának visszatérítésével, ésszerű árengedmény nyújtásával vagy indolkolt elutasítással zárul. A fogyasztót a törvényes határidőn belül tájékoztatni kell a reklamációs eljárás eredményéről.
 14. Az áru átvételekor ellenőrizni kell az áru, illetve csomagolás sértetlenségét (az áru átvételekor megadott utasításoknak megfelelően), mivel az áru a szállítás során megsérülhet. A vásárlóknak ajánlott az árut a futár jelenlétében kicsomagolni és leelenőrizni. Ha az árut nem lehet a futár jelenlétében megvizsgálni, akkor azt átvételt követően azonnal ellenőrizni kell. Ha az áru sérült, legkésőbb az átvételtől számított 24 órán belül értesítse az eladót e-mailben.
 15. Ezen Reklamációs feltételek az Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik, és az Eladó fenntartja a jogot, hogy azokat bármikorelőzetes értesítésnélkül megváltoztassa.
 16. Elérhetőség: SHOP ZONE s.r.o., székhely: Masarykova 16, 080 01 Prešov, info@danub.hu.