Személyes adatok védelme és feldolgozása

A  SHOP ZONE s.r.o. vállalat, Masarykova 16, 08001 Prešov, bejegyezve az Eperjesi Járásbíróságon Kereskedelmi Cégjegyzékébe, szakasz: Sro / betétszám: 30457 / P, cégjegyzékszám: 47777869, adószám: 2024091432, közösségi adószám: SK2024091432, a www.danub.hu online webáruház üzemeltetője kijelenti, hogy minden személyes adatot szigorúan bizalmasnak tekintenek, és a személyes adatok védelme területén alkalmazandó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelik.

A személyes adatok biztonsága kiemelt fontosságú számunkra, ezért szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és milyen módon használjuk fel azokat.

 1. Általános rendelkezések

A személyes adatok kezelője az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendelete szerint (továbbá csak: „GDPR”) a következő vállalat:

SHOP ZONE s.r.o., bejegyezve az Eperjesi Járásbíróságon Kereskedelmi Cégjegyzékébe, szakasz: Sro / betétszám: 30457 / P, cégjegyzékszám: 47777869, adószám: 2024091432, közösségi adószám: SK2024091432, székhely: Masarykova 16, 08001 Prešov, SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG (a továbbiakban: „üzemeltető“).

Az üzemeltető elérhetőségei a következők:

Cím: Masarykova 16, 08001  Prešov, SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG

Email: info@danub.hu

Tel.szám : +421 902 248 611

A személyes adatok olyan azonosított természetes személyre vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó adatok, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy általánosan alkalmazható azonosító, egy másik azonosító, mint például keresztnév, vezetéknév, azonosító szám, helymeghatározó adat vagy online azonosító, vagy egy vagy több olyan jellemző vagy tulajdonság alapján, amelyek a fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitását alkotják.

Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 1. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái
 • Az Üzemeltető feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, vagy azon a személyes adatokat, amelyeket az Üzemeltető a megrendelésének teljesítése alapján szerzett.
 • Az üzemeltető feldolgozza az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.
 1. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

A személyes adatok feldolgozásának jogi oka:

 • az Ön és az üzemeltető közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk  (1) b) pontja alapján,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie relevantných obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

A személyes adatok feldolgozásának célja:

 • megrendelésének feldolgozása és az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása.(Megrendeléskor személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása szükséges követelmény a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges megkötni a szerződést, vagy az üzemeltető részéről teljesíteni azt)
 • releváns üzleti ajánlatok küldése és egyéb marketing tevékenységek végzése.

Az üzemeltető részéről nem történik automatikus individuális döntés a GDPR 22. cikkelyének értelmében. Ön kifejezett beleegyezését adta az ilyen feldolgozáshoz.

 1. Adattárolás időtartama

Az üzemeltető személyes adatokat tárol:

 • szükséges ideig (a szerződéses viszony megszűnésétől számított 10 évig), az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a jelen szerződéses jogviszonyokból eredő követelések érvényesítéséhez
 • amíg a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásra kerül, legfeljebb 5 évig, ha a személyes adatokat a hozzájárulás alapján kezelik.

A személyes adatok megőrzési időtartamának lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

 1. A személyes adatok címzettjei (az üzemeltető alvállalkozói)

A személyes adatok címzettjei azon személyek, akik:

 •  szerződés alapján áruk / szolgáltatások átadásában / fizetés teljesítésében vesznek részt, webáruház szolgáltatásokat és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak az webáruház működésével kapcsolatban, marketing szolgáltatásokat nyújtanak.

Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat szolgáltatni harmadik országnak (EU-n kívüli országnak) vagy nemzetközi szervezetnek.

Szolgáltatások nyújtása, marketing és támogató szolgáltatások nyújtása:

 • Googleanalytics - rögzíti a sütiket és a webhasználatot
 • GoogleAdwords - rögzíti a sütiket és a webhasználatot
 • Heureka - rögzíti a vásárlás konverzióit és az e-mailt az "Ügyfél által igazolt" szolgáltatáshoz
 1. Ön jogai

A GDPR-ben meghatározott feltételek alapján joga van:

 • a személyes adataihoz hozzáférni a GDPR 15. cikkelye szerint
 • a személyes adatait módisítani a GDPR 16. cikkelye szerint
 • a személyes adatainak törlésére a GDPR 17. cikkelye szerint
 • korlátozni a személyes adatainak feldolgozását a GDPR 18. cikkelye szerint
 • a személyes adatok hordozhatóságához a GDPR 20. cikkelye szerint
 • kifogást emelni a feldolgozással szemben a GDPR 21. cikkelye szerint
 • panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál a GDPR 77. cikkelye szerint

Ön jogosult arra, hogy visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását írásban vagy elektronikus úton az üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételek I. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére küldött levélben.

Jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi hatóságnál, amennyiben úgy véli megsértették az adatvédelemhez való jogát.

 1. A személyes adatok biztonságának feltételei
 • Az üzemeltető kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.
 • Az üzemeltető technikai intézkedéseket tett az adatok biztonságos tárolása és a személyes adatok papíralapú tárolása, a biztonságos/titkosított webes hozzáférés, az adatbázisban történő ügyféljelszavak titkosítása, rendszeres rendszerfrissítések, rendszeres rendszermentés érdekében.
 • Az üzemeltető kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.
 1. Záró rendelkezések
 • Az online megrendelőlapon történő megrendelés benyújtásával megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.
 • Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy az online űrlapon bejelöli, hogy elfogadja. A beleegyezés bejelölésével kijelenti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.

Az üzemeltető jogosult ezen feltételek módosítására. A személyes adatokra vonatkozó feltételek új verzióját közzéteszi a weboldalán, és egyidejűleg elküldi Önnek a feltételek új verzióját az üzemeltetőnek megadott e-mail címére.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy kérése van a személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a címünkön vagy az ügyfélvonalon:

SHOP ZONE s.r.o.

Masarykova 16

08001 Prešov

Ügyfélszolgálat: + 421 902 248 611 vagy info@danub.hu

Ezen feltételek 2018.május .25-én léptek hatályba, és teljes mértékben felváltják a korábbi feltételeket, amelyek a módosított, a személyes adatok védelméről szóló T.t. 122/2013. sz. törvénynek megfelelően voltak érvényben.